BỆNH ĐẦU ĐEN TRÊN GÀ (HISTOMONAS)

BỆNH ĐẦU ĐEN TRÊN GÀ (HISTOMONAS) Trong ngành chăn nuôi gia cầm hiện nay xuất hiện rất nhiều bệnh nguy hiểm, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Một trong những bệnh đó là bệnh đầu đen (Histomonas) trên gà. BỆNH ĐẦU ĐEN (HISTOMONAS)...

Read More