BỆNH E.COLI Ở GÀ

BỆNH E.COLI Ở GÀ Vi khuẩn E.coli thường trú trong đường tiêu hoá. Vi khuẩn có sẵn ở ngoài môi...

Read More