BỆNH THƯƠNG HÀN GÀ

BỆNH THƯƠNG HÀN GÀ (Fowl Typhoid) Bệnh thương hàn gà rất giống với bệnh bạchlỵ gà, bệnh thường xảy...

Read More